subpage

DOKUMENTY A TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Písomné poučenie odberateľa plynu v domácnosti a formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od jej uzatvorenia