Veľkoodber

U dodávok plynu spadajúcich do skupiny STREDNOODBER a VEĽKOODBER uplatňujeme INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP, pretože jedine tak dokážeme uspokojiť potreby širokého spektra odberateľov zemného plynu.

Veríme, že sa nám spoločne s Vami podarí nájsť optimálne zmluvné riešenie, a že sa aj VY stanete naším spokojným odberateľom zemného plynu.

Pre vypracovanie konkrétnej ponuky zemného plynu POTREBUJEME vedieť:

  • plán spotreby plynu po mesiacoch na nasledujúci rok
  • dennú maximálnu rezervovanú kapacitu Dmax

Prosím stiahnite si nižšie uvedený súbor a po uvedení potrebných informácií ho zašlite na adresu info@lamaenergy.sk

Individuálny prístup uplatňujeme predovšetkým v oblasti:

  • variability dodávok zemného plynu
  • kumulácie odberných miest v rámci spoločnosti
  • kumulácie spoločností v rámci holdingu, asociácií a pod.
  • ceny zemného plynu, jej štruktúry a tvorby
  • viacročných zmlúv

Pokiaľ uvažujete o zmene dodávateľa zemného plynu, neváhajte nás kontaktovať:

Telefón: 0850 700 100

E-mail: info@lamaenergy.sk

Na stiahnutie