Proces zmeny dodávateľa

Kompletný proces zmeny dodávateľa vybavíme bezplatne za Vás.

1) Ak sa chcete stať našim odberateľom, stačí ak sa s nami skontaktujete, možností je viacero:

  • písomne na adrese: LAMA energy a.s. – organizačná zložka, Šulekova 2, 811 06  Bratislava
  • e-mailom na adrese: info@lamaenergy.sk
  • telefonicky na zákazníckej linke: 0850 700 100
  • kliknutím na červené tlačidlo „Spočítať cenu plynu“ v pravej časti webovej stránky, kde vyplníte online formulár s kontaktom na Vás a my Vám zavoláme.

2) Na základe Vášho záujmu Vám pošleme zmluvné dokumenty poštou na vyplnenie. V prípade, ak nám ihneď poskytnete základné údaje z Vašej vyúčtovacej faktúry za plyn, zašleme Vám ich už vyplnené len na Váš podpis. Zmluvné dokumenty tvorí:

Následne je potrebné, aby ste nám dve vyhotovenia z jednotlivých vyššie uvedených dokumentov zaslali podpísané späť na adresu našej spoločnosti: LAMA energy a.s. – organizačná zložka, Šulekova 2, 811 06  Bratislava.

O priebehu procesu zmeny dodávateľa Vás budeme písomne informovať v oficiálnom liste, v ktorom Vám oznámime dátum začatia dodávky plynu našou spoločnosťou a ďalšie súvisiace informácie.

Zahájenie dodávky je úspešným ukončením celého procesu zmeny dodávateľa a začne ihneď po uplynutí výpovednej lehoty u Vášho predošlého dodávateľa, čiže prerušenia dodávky energie sa obávať nemusíte.

Výpovedná lehota u pôvodného dodávateľa je v prípade zmlúv na dobu neurčitú stanovená zákonom o energetike na obdobie 1 mesiac, pričom začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede zmluvy. Uvedené platí pre odberateľov z kategórie Domácnosti a rovnako pre Maloodber (firmy a organizácie) a Malé podniky.