LAMA ENERGY GROUP

 

Společnost LAMA energy je zastřešena holdingovou společností LAMA ENERGY GROUP. Skupina LAMA ENERGY GROUP (LEG) je dynamicky se rozvíjející kapitálově silné uskupení českých a zahraničních firem podnikajících ve středoevropském, asijském a severoamerickém regionu.

Do skupiny patří kromě LAMA energy, která se specializuje na prodej plynu a elektřiny koncovým zákazníkům, další firmy jako LAMA GAS & OIL, která se zaměřuje na těžbu ropy a plynu, společnost DIGI CZ, která jako jediná v České republice nabízí svým zákazníkům satelitní i internetovou televizi. Skupina vlastní také Teplárnu Otrokovice, Teplárnu Kyjov a Energo Český Krumlov, mezi jejichž služby patří výroba, rozvod a odbyt tepla, teplé vody a elektřiny. Teplárna Otrokovice zásobuje teplem přibližně 9000 domácností a desítku firem na území Otrokovic, Napajedel a Zlína.

Skupina vyhledává podnikatelské příležitosti v oblasti energetiky rovněž mimo svůj domovský region. V roce 2011 byla založena v Kanadě společnost PETROLAMA ENERGY CANADA, která se zabývá nákupem a prodejem ropných produktů v Severní Americe.

Sídlem skupiny je Hradec nad Moravicí (městečko na severní Moravě), kde je vybudován moderní administrativní areál. Kromě toho má skupina kancelářské zázemí v Praze. Na českém trhu je LAMA ENERGY GROUP na předním místě v obchodu s těžkými topnými oleji a na druhém místě v těžbě ropy a plynu.

Konsolidované výnosy skupiny přesáhly 18 miliard Kč a ukazatel EBITDA činil 792 milionů Kč (údaje za rok 2015). Většina zisku je reinvestována do rozvoje holdingu.