Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

 

Reklamácie

Písomné poučenie odberateľa plynu v domácnosti a formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od jej uzatvorenia

Štandardy kvality

Ostatné