Často kladené otázky:

Ako dokáže byť LAMA energy lacnejšia ako ostatné spoločnosti?

Pre firemných zákazníkov aktuálne poskytujeme až 26 % ZĽAVU z komodity oproti cene dominantného dodávateľa za podmienok stanovených v platnom cenníku našej spoločnosti. Túto cenu dokážeme garantovať vďaka tomu, že zhruba 25 % dodávok plynu pokrývame z vlastnej ťažby v Českej republike, 50 % výhodnou kúpou plynu na energetickej burze v období, kedy je plyn najlacnejší a len 25 % pokrývajú dodávky plynu z Ruska.

Ako často môžem zmeniť dodávateľa plynu?

Cenníkoví zákazníci t.j. kategórie "Domácnosti" a "Maloodber" môžu zmeniť svojho dodávateľa v súlade so zmluvou o dodávkach plynu uzavretej so súčasným dodávateľom. V prípade existujúcej viazanosti je potrebné zvážiť sankcie za odstúpenie od zmluvy a tie porovnať s úsporou v prípade podpísania nového kontraktu. Výpovedná lehota je na základe platnej legislatívy pre domácnosti aj maloodber 1 mesačná.

Budem platiť nejaké poplatky za zmenu dodávateľa plynu?

Pokiaľ si vyberiete našu spoločnosť žiadne poplatky neplatíte.

Oplatí sa mi zostať u LAMA energy ?

Áno, pretože Vám okrem zľavy až 26 % oproti dominantnému dodávateľovi garantujeme aj ďalšie výhody. Sme členmi kapitálovo silnej skupiny, ktorá plyn sama ťaží na južnej Morave a nie sme tým pádom závislí len na zahraničných dodávkach. Nevymýšľame si žiadne skryté poplatky a ďalšie finty. V prípade zníženia nákupných cien komodity, zmenu bez zbytočného odkladu prenášame do aktualizovaných cenníkov.

Musím ukončiť zmluvu so súčasným dodávateľom plynu?

Zmluva so súčasným dodávateľom plynu musí byť ukončená, a to v súlade s jej podmienkami. Pokiaľ sa nebudete chcieť starať o nič, vybavíme všetko za Vás. Oznámite nám názov Vášho súčasného dodávateľa plynu a udelíte nám plnú moc k vykonaniu všetkých právnych úkonov spojených so zmenou dodávateľa plynu.

Ako zistím dátum platnosti a účinnosti Zmluvy?

Dátum platnosti Zmluvy nastane dátumom podpisu zmluvných strán. Dátum účinnosti Zmluvy nastane nasledujúci kalendárny deň po dni ukončenia zmluvy s predchádzajúcim dodávateľom plynu.

Aké technické zmeny musím spraviť v prípade zmeny dodávateľa plynu?

V prípade zmeny dodávateľa plynu nemusíte realizovať žiadne technické zmeny, všetko zostáva tak, ako máte teraz u súčasného dodávateľa plynu. Plynovod a plynomer je majetkom príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS), ktorý zo zákona poskytuje regulované služby všetkým dodávateľom plynu za rovnakých podmienok.

Čo mám robiť, keď mám poruchu na plynomere?

Volajte pohotovostnú linku príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS). O tejto skutočnosti nás prosím informujte prostredníctvom našej telefónnej linky alebo e-mailom na adresu: info@lamaenergy.sk