O spoločnosti LAMA energy a. s.

 

LAMA energy a.s. je skúsený a spoľahlivý dodávateľ zemného plynu, ktorý pôsobí na českom trhu už od jeho vzniku 1.4.2007, kedy došlo k liberalizácii odvetvia. Pod vtedajším menom LAMA INVESTMENTS a.s. začala spoločnosť dodávať plyn veľkoodberateľom a neskôr i domácnostiam pod značkou levnyplyn.cz.

Od júna 2011 LAMA energy predáva plyn aj na Slovensku a od januára 2012 dodáva českým zákazníkom i elektrinu.

Na rozdiel od jednoúčelových firiem, ktoré len ďalej-predávajú energetické komodity, LAMA energy je súčasťou firemnej skupiny LAMA ENERGY GROUP s vlastnou ťažbou ropy a plynu v Břeclavsku. Plyn ťažený v rámci skupiny LAMA pokrýva potrebu zákazníkov LAMA energy z jednej pätiny. Vďaka tomu je LAMA energy do značnej miery nezávislá na výkyvoch trhu. I v súčasnom vysoko konkurenčom prostredí LAMA energy zvyšuje objem dodávok a počet svojich spokojných odberateľov v oblasti priemyslu a služieb, od nemocníc, obcí až po veľké podniky.

V segmente maloodber LAMA energy garantuje cenu plynu vždy výhodnejšie než je cena dominantného dodávateľa v regióne. Už od roku 2011 je spoločnosť LAMA energy lacnejšia než dominantný dodávateľ na trhu, v roku 2014 sa nám podarilo pre kategóriu maloodberu cenu plynu znížiť až o 26%. Na rozdiel od niektorých konkurentov zmluvné podmienky LAMA energy neobsahujú žiadne skryté poplatky za uzatvorenie či rozviazanie zmluvy. LAMA energy motivuje svoju obchodnú sieť k férovému jednaniu so zákazníkmi nie len etickými pravidlami, ale i systémom odmeňovania.

Úspech u zákazníkov a poctivá práca prináša LAMA energy výborné ekonomické výsledky a teda stabilitu a istotu pre zákazníkov. Konsolidovaný výnos skupiny LAMA presiahol 588 mil. EUR, ukazovateľ EBITDA 22 mil. EUR (údaj za rok 2013). Väčšina zisku je reinvestovaná do rozvoja skupiny LAMA ENERGY GROUP.