LAMA energy je tradiční český dodavatel energií, který působí na českém trhu již od svého vzniku 1. 4. 2007, kdy došlo k liberalizaci odvětví. Pod tehdejším jménem LAMA INVESTMENTS začala společnost dodávat plyn velkoodběratelům a od roku 2009 i domácnostem pod značkou levnyplyn.cz. Od června 2011 LAMA energy rozšiřuje své portfolio i na dodávky elektřiny a expanduje na trh na Slovensku.

Na rozdíl od jednoúčelových firem, které pouze přeprodávají energetické komodity, LAMA energy je součástí firemní skupiny LAMA ENERGY GROUP (LEG) s vlastní těžbou ropy a plynu z jižní Moravy. Plyn těžený v rámci skupiny LEG pokrývá potřebu zákazníků LAMA energy z jedné pětiny. Díky tomu je LAMA energy do značné míry nezávislá na výkyvech trhu. I v současném vysoce konkurenčním prostředí LAMA energy zvyšuje objem dodávek. Mezi odběratele LAMA energy patří významné průmyslové podniky, teplárny, nemocnice i úřady.

LAMA energy si zakládá na férovém jednání se zákazníky ze segmentu velkoodběratelů i maloodběratelů. Smluvní podmínky neobsahují žádné skryté provize a poplatky spojené s uzavřením či vypovězením smlouvy.

Úspěch u zákazníků a poctivá práce přináší LAMA energy výborné ekonomické výsledky, a tedy stabilitu a jistotu pro zákazníky. Konsolidované výnosy skupiny LEG přesáhly 18 miliard Kč a ukazatel EBITDA činil 792 milionů Kč (údaje za rok 2015). Většina zisku je reinvestována do rozvoje holdingu.