Kontakty

LAMA energy a. s. - organizačná zložka

Adresa: Šulekova 2
811 06 Bratislava

IČO: 45 890 935
IČ DPH: SK4020 298 018
Tel.: +421 2 3241 0170

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.Po-1902/B

Kontakt pre zákazníkov:

Zákaznícka linka: 0850 700 100
E-mail: info@lamaenergy.sk
Facebook: www.facebook.com/lamaenergy.sk

Kontakt na prevádzkovateľa distribučnej siete SPP-distribúcia a.s.:

Poruchová linka SPP-distribúcia a.s.: 0850 111 727
Pohotovostná služba prevádzkovateľa distribučných služieb SPP – distribúcia je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne.
Pripojenie k distribučnej sieti online 24 hodnín denne.

Kontakt pre médiá:

E-mail: media@lamaenergy.cz