Výhodou LAMA energy je vlastní těžba ve skupině LAMA ENERGY GROUP

Na rozdíl od jednoúčelových firem, které pouze přeprodávají energetické komodity, je společnost LAMA energy součástí firemní skupiny LAMA ENERGY GROUP (LEG), která prostřednictvím firmy LAMA GAS & OIL těží od roku 2000 ropu a zemní plyn z ložisek v regionu jižní Moravy.

Společnost LAMA GAS & OIL dnes těží pomocí 14 aktivních vrtů a z pěti povrchových pracovišť dodává svým zákazníkům přes 100 tis. m3 zemního plynu denně.

Plyn těžený v rámci skupiny LEG pokrývá potřebu zákazníků LAMA energy z jedné pětiny. Díky tomu je LAMA energy do značné míry nezávislá na výkyvech trhu.