0850 700 100 po-pia  8:00 – 16:00

Proces zmeny dodávateľa

Proces zmeny dodávateľa

Kompletný proces zmeny dodávateľa vybavíme bezplatne za Vás.

  


 

 

 

 

1) Ak sa chcete stať našim odberateľom, stačí ak sa s nami skontaktujete, možností je viacero:

-   písomne na adrese: LAMA energy a.s. – organizačná zložka, Šulekova 2, 811 06  Bratislava

-   e-mailom na adrese: info@lacnyplyn.eu

-   telefonicky na zákazníckej linke: 0850 700 100

-   kliknutím na červené tlačidlo "Spočítať cenu plynu" v pravej časti webovej stránky, kde vyplníte online formulár s kontaktom na Vás a my Vám zavoláme.

 

2) Na základe Vášho záujmu Vám pošleme zmluvné dokumenty poštou na vyplnenie. V prípade, ak nám ihneď poskytnete základné údaje z Vašej vyúčtovacej faktúry za plyn zašleme Vám ich už vyplnené len na Váš podpis. Zmluvné dokumenty tvorí:

-  Zmluva o združených dodávkach plynuprípadne príloha k Zmluve, ak ide o viac odberných miest

-  Plná moc a prehláseniena základe ktorej uskutočňujeme za Vás všetky administratívne úkony súvisiace s prehlásením u prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia a.s. a podávame výpoveď u Vášho doterajšieho dodávateľa.

 

Následne je potrebné, aby ste nám dve vyhotovenia z jednotlivých vyššie uvedených dokumentov zaslali podpísané späť na adresu našej spoločnosti: LAMA energy a.s. – organizačná zložka, Šulekova 2, 811 06  Bratislava.

 

O priebehu procesu zmeny dodávateľa Vás budeme písomne informovať v dvoch oficiálnych listoch, jednak o zahájení procesu zmeny dodávateľa, teda vybavovaní administratívnych úkonov a neskôr Vám oficiálne oznámime dátum začatia dodávky plynu našou spoločnosťou a ďalšie súvisiace informácie.

 

Zahájenie dodávky je úspešným ukončením celého procesu zmeny dodávateľa a začne ihneď po uplynutí výpovednej lehoty u Vášho predošlého dodávateľa, čiže prerušenia dodávky energie sa obávať nemusíte.

 

Výpovedná lehota u pôvodného dodávateľa je v prípade zmlúv na dobu neurčitú stanovená zákonom o energetike na obdobie 1 mesiac, pričom začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede zmluvy. Uvedené platí pre odberateľov z kategórie Domácnosti a rovnako pre Maloodber (firmy a organizácie) a Malé podniky.

Phone Email Kontakt na Skype Prezentace na Facebooku Twitter presentation

Telefon: [+123] 123 123 123
Email: support@upgates.com