0850 700 100 po-pia  8:00 – 16:00

Informácie o právach odberateľa

Informácie o právach odberateľa

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“) dňom 01. 09. 2012 by sme Vás chceli v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) bod 10 tohto zákona informovať o právach prislúchajúcich odberateľovi plynu.

Informácie o právach odberateľa


Phone Email Kontakt na Skype Prezentace na Facebooku Twitter presentation

Telefon: [+123] 123 123 123
Email: support@upgates.com